تردد شمار مغناطیسی ATIMAG

این سیستم مرتبط با حوزه سیستم­های هوشمند جاده ای و شهر هوشمنداست که از آن برای جمع آوری داده های آماری تردد خودرو در شهرها، جاده ها، کنترل پارکینگ ها و کنترل چراغ های راهنمایی بر مبنای ترافیک استفاده می­گردد. این سیستم، با بهره گیری از سنسورهای مغناطیسی بی سیم، امکان تشخیص حضور ، شمارش تردد، سنجش سرعت، تعیین جهت حرکت و کلاس خودرو را داراست.

از ویژگیهای ممتاز این سیستم نسبت به ترددشمارهای حلقه القایی می توان به عدم تخریب و آسیب رساندن به زیرساخت های جاده ای و حداقل نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری اشاره کرد به شکلی که با توجه به ارتباط بی سیم سنسورها با دستگاه مرکزی و حفر آنها در یک سوراخ با قطر و ارتفاع حدود 10 سانتیمتر عملا هیچ آسیبی به آسفالت جاده وارد نخواهد شد و همچنین مشکلات قطعی سیم که در تردد شمارهای القایی بسیار اتفاق می افتد نیز به نزدیک صفر خواهد رسید.

همچنین در مقایسه با سیستم های پردازش تصویر، عدم وابستگی به شرایط آب و هوایی و حداقل نیاز به عملیات تعمیر و نگهداری از ویژگیهای این سیستم می باشد.

بکار بردن الگوریتمهای پیشرفته در تشخیص خودرو در کنار باتری مورد استفاده و همچنین حداقل سازی مصرف توان در این سنسورها باعث خواهد شد که این سنسورها بسته به حجم ترافیک عبوری بتوانند بین یک تا ده سال بدون نیاز به تعویض باتری کار کنند.

یکی دیگر از کاربردهای این سیستم، مدیریت چراغهای راهنمایی درون شهرهاست که می تواند با توجه به حجم و ترافیک عبوری نسبت به صدور فرمان مناسب و زمان بندی مناسب چراغ ها اقدام نماید و به ایجاد حرکت روان ترافیک یا به اصطلاح موج سبز کمک نماید.

همچنین از این سنسورها می توان برای مکانیزاسیون پارکینگها جهت تشخیص اشغال یا عدم اشغال پارکینگها و مانیتورینگ دقیق آنها استفاده نمود. مزیت استفاده از این سنسورها در مقایسه با سنسورهای مادون قرمز و اولتراسونیک که معمولا تنها در پارکینگهای سربسته استفاده می شوند امکان عملکرد در پارکینگهای فضای باز و کنار خیابانی در شهرها می باشد. 

در واقع می توان این سیستم را یکی از المانهای شهرهای هوشمند (Smart City)  در نظر گرفت.  

 برد کنترل مرکزی این سیستم بسته به شرایط فیزیکی محل نصب میتواند تا 48 سنسور را به تنهایی ساپورت نماید و  پس از انجام فرآیند های آماری مورد نیاز، داده­های تولید شده را به سرور مرکزی ارسال نماید. از این داده ها برای کنترل تردد جاده ها، شهرها، پارکینگ ها و چراغ های راهنمایی می توان استفاده نمود.