سنسور هوشمند پارکینگ

سنسور هوشمند پارکینگ مرتبط با حوزه سیستم های هوشمند جاده ای و شهر هوشمند است که از آن برای مدیریت هوشمند پارکینگ ها با فضای باز و بسته استفاده می شود. از ویژگی های این سیستم می توان به ارایه ظرفیت پارکینگ، محل های پارک، رزرو محل پارک، مدت زمان پارک و مدیریت هزینه های پارک اشاره نمود. پیاده سازی این سامانه موجب افزایش بهره وری پارکینگ ها و رضایت شهروندان علی الخصوص در کلان شهرها خواهد شد.